OM KUNDEN

I Sunnhordland, der Hardangerfjorden møter åpent hav, har naturen dyrket frem østers av ypperste kvalitet i generasjoner. Allerede på 1600-tallet fikk herskapsfolket på baroniet i Rosendal servert flatøsters. I dag dyrker Sunnhordland Havbruk flat

#575756
#706F6F
#D8D6C7
#B9C9C5
#85ADB5